Articole

Hivatalos nyereményjáték szabályai 18-25 április 2022

Organizat în perioada - 18 Aprilie – 25 Aprilie 2022

Organizatorul campaniei publicitare este SC GREEN EFFICIENT SRL, cu sediul social în jud Arad, comuna Pauliș, sat Sâmbăteni, nr 125 A, inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2/784/2017 CUI: 37548488

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare„Regulament”) și este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, cu minim 24 de ore înainte schimbării regulamentului.

Locurile și durata desfășurării concursului

Concursul se va desfăsura în perioada 18 -25 Aprilie, pe pagina de Facebook Fier Vechi Arad – Green Efficient

Drepturi și condițiile de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea cu domiciliul pe teritoriul României. Nu pot participa familia sau rudele de gradul I ai organizatorului. Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Regulamentul concursului

Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului pe site.ul www.greenefficient.ro Potrivit liberei decizii a Organizatorului, concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate și completate în conformitate cu prevederile Regulamentului. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoașterea regulamentului și a modificărilor acestuia de către participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția participanților. Niciun participant nu va putea solicita continuarea concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a concursului. Participarea la concurs implică cunoașterea și acceptarea integral, expresă și neechivocă a regulamentului.

Mecanismul concursului

Mecanismul concursului este: *Tag în comentarii la trei persoane. *Like paginii de facebook Fier Vechi Arad – Green • Distribuirea publică a postării de concurs pe pagina personală de facebook Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament nu vor fi validate Câstigatorul va fi ales prin extragere aleatorie prind programul random.org pe pagina de facebook Fier Vechi Arad – Green Efficient

PREMIUL

Ȋn cadrul acestui concurs este acordat, prin extragere video live, un Televizor LED Smart LG 50UP77003LB, Ultra HD 4K, HDR, 126cm Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 24 ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Castigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Castigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie altuciva printr-o nouă extragere. Valoare primiului NU poate fi preschimbat în bani.

Desemnarea câștigătorului

1. Tragerea la sorţi va fi prin video live, se va desfăşura de către Organizator pe pagina de facebook a acestuia și va rămâne înregistrată pentru o perioadă de minim 30 de zile.

2. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în perioada desfăşurării Concursului

3. Premiul se va ridică din municipiul/județul Arad sau va fi expediat prin curier, la adresa de reședință furnizată de câștigător prin mesaj privat către pagina de facebook a organizatorului, dacă câștigătorul nu poate ridica premiul personal.

**Câștigătorul trebuie să aibă adresa de domiciliu pe raza unuia dintre județele: Arad, Timișoara sau Hunedoara.

Protecția datelor personale

1. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

2. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

3. Fiecare participant este de accord cu prelucrarea datelor personale.

Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 25 Aprilie, ora 12:00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.

Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competențe.

Üdvözöljük a Green Efficientnél, hogyan segíthetünk Önnek?